۱۰ فعالیت برای کار با احساسات کودکان

۱۰ فعالیت برای کار با احساسات کودکان. امروزه بیشتر از گذشته به احساسات کودکان توجه می شود. البته در سایر مقاطع تاریخی همه ابعاد کودکی از جمله بعد عاطفی مورد توجه قرار گرفت. اما در دهه های اخیر اهمیت بیشتری به این موضوع داده شده است. از این رو، در زمینه های آموزشی، تربیتی و … ادامه خواندن ۱۰ فعالیت برای کار با احساسات کودکان