مدیریت دیابت در دوران بارداری

مدیریت دیابت در دوران بارداری . اگر باردار شدید و دیابت دارید، با مدیریت دقیق و نظارت پزشکان همچنان می توانید بارداری و نوزادی سالم داشته باشید. خبرهای خوب زیادی برای زنان باردار مبتلا به دیابت نوع ۲ وجود دارد، وضعیتی که در آن بدن آنطور که باید به انسولین پاسخ نمی دهد. در واقع، … ادامه خواندن مدیریت دیابت در دوران بارداری