مثانه بیش فعال

۵ غذایی که در صورت داشتن مثانه بیش فعال باید از آنها اجتناب کنید با وجود اینکه غذاهای تند دارای فواید متعددی برای سلامتی هستند، در مورد مثانه بیش فعال، بهتر است از خوردن آنها خودداری کنید زیرا می توانند بافت های مثانه را تحریک کرده و نشت کنند. مثانه بیش فعال مثانه ای است … ادامه خواندن مثانه بیش فعال